Een activiteit van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk

Over ons

ER WAS  ( WAREN )  EENS  ….

Zo begint elk sprookje en zou ook ons verhaal,  over de reünie op  zaterdag  4  september 2010, kunnen beginnen.

Een volleybalreünie, die in 2010 werd gehouden t.g.v. het feit, dat  op 1 juli 1990, de eerste fusie plaatsvond  tussen twee Rijswijkse volleybalverenigingen, PVC/Blokkeer en Riva VSC. De nieuwe naam werd toen RIVA Rijswijk.

Nadat aan het negenjarig sponsorcontract met Opel-dealer Riva ’s-Gravenhage in 1994 een einde kwam werd de naam van de vereniging per 1 juli 1994 gewijzigd in VC Rijswijk.

Op 1 juli 1996 zou ook de derde grote volleybalvereniging van Rijswijk, t.w. Inter Amicos, zich gaan aansluiten, waardoor uiteindelijk de huidige naam INTER RIJSWIJK zou ontstaan. Hierdoor werd de toekomst van het volleybal in Rijswijk verzekerd en ontstond een sterk bolwerk.

 

Een VERHAAL APART is het ontstaan van de naam Inter Rijswijk.

In principe was het in de maand mei 1996 niet de bedoeling, dat de hele vereniging Inter Amicos zou fuseren met VC Rijswijk. Daarom werd toen voorgesteld om alleen de beide jeugdafdelingen voorlopig als proef te laten samensmelten. Dat vond het districtsbestuur van de NeVoBo goed mits de nieuwe jeugdafdeling uitkwam onder een gecombineerde verenigingsnaam.

Aangezien er – beide namen in ogenschouw nemende  – maar heel weinig te combineren viel, was de keuze snel bepaald. Niet bepaald origineel, maar het kon gewoon niet anders, werd het Inter Rijswijk. Toen amper één maand later ook de seniorenafdeling van Inter Amicos besloot zich aan te sluiten werd de naam, die toen al bekend was bij de Bond en in de media gehandhaafd.

Inmiddels, in 2011, is de naam INTER RIJSWIJK stevig gesetteld en niet meer weg te denken in het vaderlandse topvolleybalgebeuren.

Aangezien de vorige grote reünie plaatsvond in 2004 in de Marimbahal, de sporthal waar de roots liggen van zowel PVC/Blokkeer als Riva VSC – een reünie waar ruim 650 deelnemers op af kwamen – werd besloten om de reünie in 2010 in de Van Zweedenzaal, jarenlang het domicilie van Inter Amicos,  te houden.