Een activiteit van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk

Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Volleybal Vereniging Inter Rijswijk. Inter Rijswijk  besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Volleybal Vereniging Inter Rijswijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

 

Auteursrecht

De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze paginas berusten bij Volleybal Vereniging Inter Rijswijk. Inter Rijswijk spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij het bestuur.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk informatie, beeldmateriaal, fotos en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden.

Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciële doeleinden en individueel gebruik, waarbij u vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding kunt u zich wenden tot Inter Rijswijk.

 

Links

Het is toegestaan op andere websites een link te plaatsen naar deze site. Het bestuur hoort graag van u wanneer u een link plaatst.

Deze site kan links bevatten naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Inter Rijswijk is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.