Een activiteit van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk

BLOKKEER

De vereniging Blokkeer is op 12 november 1947 in het gymnastieklokaal van de aan de Rijswijkse Broekslootkade opgericht en is daarmee één van de oudste volleybalvereniging van Nederland. De sport had na de oorlog de aandacht getrokken van aantal personen die daar gymnastiek beoefenden en woonachtig waren in de omgeving van de Caan van Necklaan. Bij die oprichting waren onder meer betrokken Gerrit Hartman, Dick van den Oever, Henk ten Dam, Ab Delfos en Piet van Iterson.

Met name Piet van Iterson heeft in de geschiedenis van Blokkeer vanaf de oprichting tot medio 1985 een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen betrof dat activiteiten voor de vereniging maar ook voor de Nederlandse Volleybal Bond ( NeVoBo ). Een aantal jaren is hij secretaris geweest en daarnaast heeft hij vele jaren gefunctioneerd als bondsadministrateur en competitieleider. Als lid van de Rijswijkse Sportraad is Piet van Iterson mede-initiatiefnemer geweest voor de bouw van de Marimbabal in 1970.

Aanleiding voor de oprichting van de vereniging was de aansluiting bij de in oktober 1947 opgerichte afdeling Den Haag van de NeVoBo. In Rijswijk was toen ook de Rijswijkse volleybalvereniging RVC actief onder leiding van de legendarische trainer Cees van Zweeden. Deze vereniging is in de beginjaren van de NeVoBo tien jaar achtereen kampioen van Nederland geweest.

In de jaren ’50 hebben de dames van Blokkeer enige tijd op het hoogste niveau geacteerd. De heren kwamen voor de “fusie” met het Voorburgse DES in 1964 uit in de overgangsklasse. Die fusie is bepalend geweest voor het gezicht van de vereniging in de zestiger en zeventiger jaren. Trainer van DES was Voorburgse politieagent Henk Hoogerwaard. DES leverde voor de deelname van de nationale ploeg aan de Olympische Spelen van 1964 in Tokio een aantal spelers en Hoogerwaard zou daarbij meegaan als coach. Uiteindelijk heeft de NeVoBo anders besloten en Hoogerwaard ging dus niet mee.

Omdat naar zijn zeggen hij Piet van Iterson graag mocht, is hij op verzoek van de laatstgenoemde Blokkeer gaan trainen. Mede ook omdat de sfeer daar goed was en de organisatie van de vereniging goed op de rails stond. Wat betreft de organisatie waren mensen als Carel Mikkers, Rob Kluft, Carel ten Bruggencate, Bob de Ruiter en Toon Mol verantwoordelijk. Mensen die later ook functies hebben vervuld binnen de NeVoBo. De vereniging DES bestond slechts uit twee herenteams. De niet voor Tokio geselecteerde spelers maakten met hem eveneens de overstap naar Blokkeer. Bij terugkomst uit Tokio troffen de internationals dus eigenlijk geen vereniging meer aan. In de visie van Hoogerwaard was er dus geen sprake van een fusie maar eerder van het opheffen van de vereniging DES. In één klap was Blokkeer een topvereniging in Nederland met in de jaren ‘60 en ‘70 een achttal landskampioenschappen en diverse successen op Europees niveau.

 

Het legendarische team bestond uit Joop Tinkhof,  Frank Constandse,  Jacques de Vink,  Jurriaan Koolen,  Jan Oosterbaan , Hans de Bruin en Henk Schreuders.
Uit de Blokkeer geledingen werd het team aangevuld met Hans Kranenburg.

In latere jaren hebben mensen als Cor Brouwer, Rob Barzilay, Eddo Mondriaan, Loek Willemstein, Hans de Bruin en Ton Zwagers deel uitgemaakt van de selectie. Dit team stond na de fusie garant voor een aantal opeenvolgende nationale titels. Was ook het eerste Nederlandse team dat in de Europa Cup een aansprekend Oost-Europese club wist te verslaan, grote bezoekersaantallen, bij sommige wedstrijden wel 4000 man wist te trekken.

 

 

In 1969 is Hoogerwaard vertrokken nadat de spelers kenbaar hadden gemaakt niet meer onder hem verder te willen. Hij werd opgevolgd door de Hongaarse trainer Racz. Na vertrek van Racz en een deel van het bestuur werd in 1971 door diezelfde spelersgroep aangedrongen op de terugkomst van Henk Hoogerwaard en zijn in de Marimbahal ook nog de nodige successen geboekt.

Vanaf 1969 heeft ook de sponsoring in het volleybal zijn intrede gedaan. Het is begonnen met de orgelfabriek Eminent uit Bodegraven, vervolgens Mars met de legendarische Ton Vissers en in 1972 was dit de firma Starlift, bedrijf van de roemruchte Dé Stoop. De samenstelling van de ploeg heeft in de loop van de jaren ‘70 de nodige wijzigingen ondergaan Een een aantal spelers zijn vertrokken en mensen zoals Ad van der Velden, John Groen, Wim Thewissen, Rob Lantsheer en Chris Schmidt hebben die plaatsen opgevuld en hebben onder leiding van Pierre Mathieu voor de nodige successen gezorgd.

1968 voor de 4e keer landskampioen

Begin 1978, het jaar waarin Blokkeer voor het laatst landskampioenschap behaalde, werden de bestuursleden Piet en Gert van Iterson door Stoop in het Sheraton Hotel bij Schiphol ”ontboden” en kregen daar, voor hen volkomen onverwacht, te horen dat Stoop met Starlift en alle spelers Blokkeer de rug zou toekeren en zou overstappen naar het Voorburgse Roswell. Slechts Ad van de Velden besloot bij nader inzien bij Blokkeer te willen blijven. Dit betekende het einde van de glorietijd, een klap voor de financiële situatie van de vereniging en een juridische strijd gepaard gaande met de nodige publiciteit.
Het blijven van Ad van der Velden en het feit dat Blokkeer Europa Cup zou gaan spelen was voor Stoop aanleiding de eerder gedane toezeggingen om Blokkeer gedurende drie jaar een behoorlijke geldsom ter beschikking te stellen niet zullen nakomen.
Die situatie zette druk op voorgenomen fusie met het Haagse PVC om voor het seizoen 1978-1979 weer gesteld te staan.
Jan van Zweeden had voor de fusie reeds de overstap van PVC naar Blokkeer gemaakt. Het team bestond naast Ad van der Velden o.a. uit Wim Bannink, Peter Kool, Rob van Zweeden, Ruud Koolen, Joost Visser, Wim Dolieslager, Léon Jungschläger en Peter den Bakker.

 

In 1978 speelde Blokkeer zijn laatste Europacupwedstrijd in de Marimbahal tegen het Poolse AZS mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Hartstichting. De jaren na de fusie liepen de sportieve successen op het hoogste niveau langzamerhand terug. Eind jaren tachtig nam ook het ledental gestaag af. Om in Rijswijk toch een gezond volleybalbolwerk in stand te houden zijn toen besprekingen met RIVA / VSC begonnen die op 1 juli 1990 hebben geleid tot een fusie tussen beide verenigingen.

Het betekende tevens het einde van het tijdperk Blokkeer en het ontstaan van de nieuwe naam VC RIJSWIJK.

Gert van Iterson.