Een activiteit van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk

Inter Amicos

Op 1 juli 1953 werd in Rijswijk, als onderafdeling van buurtvereniging “Inter Amicos”, de volleybalvereniging Inter Amicos opgericht. Dit n.a.v. het feit, dat toen een 20-tal belangstellenden stonden te trappelen om het een aantal jaren ervoor geïntroduceerde volleybalspel in Nederland, ook te gaan beoefenen.

Bestuursleden van het eerste uur waren:
De heren Perdok ( voorzitter ), Den Dulk ( secretararis ), en mevrouw Pelt ( penningmeesteresse ).
Al na één seizoen werd de voorzittershamer overgenomen door de heer Krommenhoek.

Onder leiding van de heer de Hoog als “geoefend trainer” wordt met één herenteamingeschreven voor de competitie. Het beoogde damesteam moet nog even in de wachtkamer blijven, omdat zij “nog onvoldoende geoefend” blijken te zijn.
Na het afscheid van de heer de Hoog worden als nieuwe trainers de heren Pijnappels en Haasjes begroet.

Ook al in deze tijden kon er een bestuurstramelant ontstaan over westrijdkleding, in de vorm van hevige discussies over de shirts voor de damesleden. Een interim bestuur bestaande uit de heren Verharen, Moor en Bos en de dames Molenaar en Van der Does stelt zich beschikbaar om de lopende zaken het hoofd te kunnen bieden. Het rommelde echter nog een tijdje door, wat in 1957 leidde tot een soortement “bestuursstop”. Met als gevolg een hevig verloop van leden richting collega vereniging VCL.
Pas in de zomer van 1959 werd de volleybaltak van Inter Amicos weer gereanimeerd door de heer André Leepel. Hij neemt op dat moment 12 heren en 15 dames-leden op sleeptouw. Er gaat gespeeld worden in de bovenzaal van de Esdoornstraat in Rijswijk. Medebestuursleden zijn op dat moment: de heren Joop Nossin en Verleer en mevrouw Jo Molenaar.

Op 9 februari 1961 wordt er, in het bijzijn van de toenmalige wethouder van Sportzaken, op feestelijke wijze intrek genomen in de gloednieuwe gymzaal aan de Generaal Vetterstraat in Rijswijk. Een moment waarop de moedervereniging wordt opgeheven en de volleybaltak zelfstandig verder gaat. Een toeloop van nieuwe leden dient zich aan. In maart 1961 bestaat de vereniging al uit 39 leden.
Enkele ( willekeurige ) namen uit die tijd zijn: Ab van Beek, Raoul van Weelden, Frouke Schram-Wasch, Henk van Doorn, Peter Molenaar, Anneke Korving, Frank Dodemont, Marina van der Gaag en Ina Baas.

In datzelfde jaar worden op 12 september de eerste officiële Statuten en het Huishoudelijk Reglement ten doop gehouden. En er wordt wederom gediscussieerd. Dit keer over de reiskosten voor het 1e en enige herenteam naar verre uitwedstrijden, zoals bijvoorbeeld naar Loosduinen ………!!!
De voorzitter, André Leepel, neemt hoogstpersoonlijk zelf de redactie van het clubblad over, die tot dan viel onder de verantwoordelijkheid van Elly Jacobs ( nee, geen familie van de Ruud Jacobs van VCL ). En, hij tovert meteen de naam om in “De Ezelsbalk”.
In mei 1962 wordt afscheid genomen van bestuurslid Koos van Wijk en m.i.v. het seizoen wordt Hans Petri verwelkomd al nieuwe trainer.

Op 5 oktober 1965 fuseert Inter Amicos met MBL, wat staat voor Medisch Biologisch Laboratorium.

In 1966 neemt André Leepel de voorzittershamer weer over van Frits Berends ( MBL ).
Het betekende ook, dat de toevoeging MBL verdween en de vereniging weer verder zou gaan onder de naam Inter Amicos.
In 1967 wordt Elly Jacobs na 4 jaar trouwe dienst als secretaris uitgezwaaid en benoemd als ere-lid.
Het 1e herenteam, dat – uiteindelijk tevergeefs – zou proberen haar 1e klasse plaats vast te houden bestond uit: Jan Bontje, Joop Noissin, Wim Boesveld, Andries da Costa Gomez, Ton van Hoogdalem, George van Hofwegen en René Berkel.
In het seizoen 1968 / 1969 werd naast de vaste zaal aan de Karmozijnstraat voor het spelen door Heren 1 van “thuiswedstrijden” uitgeweken naar sporthal “De Vliegermolen“ te Voorburg.

Evenals diverse andere Rijswijkse sportverenigingen wordt ook Inter Amicos door de gemeente Rijswijk uitgenodigd om te komen praten over de bouw van een nieuwe sporthal, die officiëel de naam Marimba Sporthal zou gaan krijgen.
Als een soort ” tussenpaus” neemt Joop Noissin het voorzitterschap voor 1 jaar op zich, waarna René Berkel vanaf 1970 als praeses Inter Amicos maar liefst voor acht seizoenen meevoert in de vaart der volkeren.

Bij de oplevering van de ( in de volksmond) MARIMBAHAL, in het najaar van 1970 krijgt Inter Amicos vooralsnog haar eerste speelavond op dinsdagavond, wat een seizoen later al snel verandert in de vrijdagavond. Waarop gespeeld wordt met Te Werve, VCL/Steenvoorde Combinatie ( VSC ) en Mars/Blokkeer.

In het voorjaar van 1971 vindt de opgeheven buurtvereniging “Risantwick” met o.m. Geard Nuhaan en Adri Noort onderdak bij Inter Amicos.Een jaar later., m.a.w. in 1972 volgt de Siemens Personeels Vereniging ( SPV ). SPV wordt in de fusiebesprekingen vertegenwoordigd door Theo Jurgens, Herman Versluis en Harry Brok.
Inter Amicos telt dan 4 heren- en 2 damesteams.
Vervolgens doet Jan Visser zijn intrede als ( enige ) trainer bij de club. Dit leidt meteen tot het eerste tastbare succes in de historie , als Heren 2 weet kampioen te worden van de 3e klasse en zo het seizoen erop mag plaatsnemen naast heren 1 in de 2e klasse.
Bekende namen uit die periode zijn: Ernst van Dura, Fred en Netty van Herwijnen, Nel Kievits, Luc Jonkman, Paul Brok, Hans van der Stap en Rob Vaartjes.

Inmiddels is het ledenaantal opgelopen tot 90. In 1974 neemt – na 9 jaar penningmeesterschap – Co van Rotterdam afscheid en besluit André Leepel, dat vanaf nu de jeugd de kar maar eens moet gaan trekken.

Inter Amicos-Heren                       ZMS Heren ?

Tot zover de I.A.-story t/m 1974

Wordt vervolgd !
Wie helpt mij het vervolg te schrijven over Inter Amicos?

Ruud Jacobs