Een activiteit van Volleybal Vereniging Inter Rijswijk

Je komt toch ook ?

Je komt toch ook ?

 

Logo reunieWanneer?
Zaterdag   ??  september 2017

Waar?
Marimbahal, Rijswijk

Ter gelegenheid waarvan?
70 jaar  geleden werd Blokkeer opgericht
!!!

 

Ter gelegenheid van het feit, dat één van onze fusiepartners, t.w. BLOKKEER  70 jaar geleden op 12 november 1947 werd opgericht willen we dit niet onopgemerkt de revue laten passeren en organiseren daarom nog eenmaal een grootse reünie.

 

  • We verwachten heel veel HUIDIGE leden en veel OUD-leden;

 

  • Met name voor de vele ouderen onder ons wordt dit de allerlaatste gelegenheid om nog eens de contacten aan te halen met spelers/teamgenoten uit het verleden;

 

  • Ons verzoek is dan ook aan alle (oud) leden om iedereen die jullie kennen en die in het ( naaste ) verleden iets te maken heeft gehad met onze club te attenderen op de komende reünie.

 

 

O.a. de clubhistorie van Blokkeer, Inter Amicos én VCL/VSC

Tevens vrijwel alle namen van hen die lid zijn geweest en het nog zijn.

Dit laatste is gemakkelijk voor het zoeken van namen uit je eigen periode dat je lid was.

TIP 1:
Geef je op via het contactformulier op deze site voor je komst naar de reünie.  Doe dit nu al.

  • Je ontvangt van ons dan t.z.t. , als de definitieve datum bekend   is, een officiële uitnodiging.
  • TIP 2:
    Op de site kan je t.z.t. tevens lezen wie zich heb ben opgegeven voor hun komst naar de reünie, welk dagdeel zij komen en of zij deelnemen aan het buffet.
    Zo ben je ervan verzekerd, dat degene die je die dag wilt ontmoeten, ook zeker zult zien!

We zijn benieuwd, hoe het deze keer uitpakt. De vernieuwde reüniesite wordt dagelijks bijgehouden. Houd deze in de gaten voor de laatste updates !!

Graag tot ziens allemaal op de Rijswijkse volleybalreünie , t.g.v. het feit dat op 27 november 1947, volleybalvereniging  Blokkeer werd opgericht.